Wygraj iPada mini na Święta!

 

ipad2Każdy przedstawiciel handlowy partnera,
który do 31 grudnia 2014 r. zarejestruje oraz zamknie sprzedażą
projekt obejmujący co najmniej 150 licencji Webroot SecureAnywhere Business
otrzyma iPada mini z wyświetlaczem Retina!
Wartość nagrody 399,99$*

 

zgłoszenie projektu do konkursu
Webroot_pobierz_

 

Zasady promocji:

  • Wszystkie projekty muszą zostać zarejestrowane i zamknięte sprzedażą do 31/12/2014 r.
  • Rejestracja projektów powinna nastąpić poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres:promocja@wrpolska.pl
  • Oferta dotyczy co najmniej 150 licencji objętych jednym zamówieniem (nie mogą być to zamówienia łączone).
  • Oferta nie obejmuje projektów zawierających, odnowień oraz licencji w modelu MSP.
  • Jedna nagroda przewidziana jest dla jednego przedstawiciela handlowego partnera za jeden zarejestrowany i zamknięty sprzedażą w przewidzianym okresie projekt.
  • Zamówienie i wynagrodzenie podlega zatwierdzeniu przez Webroot.

* Szczegóły oferty. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla przedstawicieli handlowych autoryzowanych partnerów Webroota,(„Uprawnieni przedstawiciele handlowi”) zatrudnionych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Uprawnienie do nagrody zostanie określone na podstawie zamówień zarejestrowanych przez Uprawnionych przedstawicieli handlowych i otrzymanych przez Webroota do 31 grudnia 2014 r. („Okres trwania promocji”). Oferta dotyczy co najmniej 150 licencji następujących rozwiązań: Webroot SecureAnywhere® Business – Endpoint Protection, Webroot SecureAnywhere Business – Mobile Protection, Webroot SecureAnywhere – Web Security Service lub i może obejmować licencje jednego rodzaju lub stanowić ich kombinację. Oferta nie dotyczy projektów zawierających ceny specjalne, odnowień oraz licencji w modelu MSP. Uprawniony przedstawiciel handlowy, który w okresie trwania promocji zarejestruje i zamknie zamówienie spełniające warunki promocji otrzyma za ww. zamówienie jednego iPada mini (sugerowana wartość detaliczna 399.99$). Transfer, cesja lub zamiana nagrody (w całości lub części) są zabronione, przy czym Webroot zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody nagrodą o takiej samej lub wyższej wartości. Wartość nagrody podana jest w dolarach amerykańskich. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Jakakolwiek różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a sugerowaną wartością detaliczną nie będzie wyrównana w gotówce, ani w żaden inny sposób. Wszelkie obowiązki podatkowe (federalne, stanowe, lokalne), o ile występują, jak również wymóg zgłoszenia nagrody leżą po stronie Zwycięzcy. Jeśli Zwycięzca nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialność podatkową oraz obowiązek zgłoszenia nagrody ponosi w kraju swojego zamieszkania. WEBROOT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, CO DO NAGRÓD DOSTARCZANYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I PORĘCZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH JAKOŚCI NAGRODY, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. Webroot zachowuje prawo do zmiany, odwołania lub rozwiązania niniejszej oferty konkursowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Podlega zatwierdzeniu przez Webroot.